Orijentiring

Orijentiring je sport u kome takmičar samostalno uz pomoć karte i kompasa treba da pronađe određeni broj kontrolnih tačaka. Redosled kontrola je već ucrtan i takmičar sam procenjuje koji je najkraći put do svake od njih. Takmičenja se održavaju u prirodnim okruženjima, ali i u gradovima.

Takmičenja su uglavnom pojedinačna, ali mogu biti i štafetna. Postoje dnevna i noćna takmičenja, zatim jednodnevna, dvodnevna i višednevna. Takmičenja se mogu održavati kako u letnjim tako i u zimskim uslovima. Takmičari su podeljeni u 30 kategorija, u zavisnosti od pola i uzrasta. Dužine staza se kreću od 1-2 za decu, pa sve do 12 km za seniore.

 

Nastao je u Skandinaviji krajem prošlog veka u jedinicama švedske vojske. Prvo dokumentovano vojno takmičenje održano je 1893. u Stokholmu, a prvo civilno takmičenje 1900 godine u Oslu, kada je i nastao naziv ''orijentacija''. Međunarodna orijentiring federacija (IOF) osnovana je u Danskoj 1961. godine. Prvo Evropsko prvenstvo održano je 1962. godine u Norveškoj, a prvo svetsko prvenstvo 1966. godine u Finskoj. U našoj zemlji orijentacioni kros počinje da se razvija od 1950. god. kada je održano i prvo takmičenje na Fruškoj gori.

Osnove orijentiringa

Karte

Orijentirng karte su nacrtane u razmeri 1:15000 (1cm=150m) ili 1:10000 (1cm=100m). Za orijentirng u parku najčešće se crtaju karte u razmeri 1:5000. Za crtanje svih karta svuda u svetu se koriste internacionalni simboli, koji su logički i koji se lako uče.

Kompas

Kompas je navigacioni uređaj. Pojavio se u Kini u 11. veku. Sastoji se od namagnetisanog pokazivača pravca i podloge (ruže kompasa) koja pokazuje strane sveta. Igla kompasa je obojena u dve boje. Crvena boja pokazuje sever, a bela jug.

Kontrolna tačka

Kontrolna tačka je obeležena tačka na karti i terenu koju takmičar treba da pronađe za što kraće vreme i po unapred utvrđenom redosledu. Na karti je obeležena je ljubičastom bojom, a na terenu prizmom naranžasto bele boje dimenzija 30X30 cm. Na konrolnoj tački se vrši overa takmčarskog kartona.